Een maand na De Warmste Week: een update

De Warmste Week

De feestdagen zijn al een tijdje voorbij, maar de liefde en solidariteit die De Warmste Week ook deze keer weer opwekte, blijft ons bij. Ongeveer een maand na de slotshow geven we je graag een update over De Warmste Week 2019.

Vrijwilligen bij een goed doel van De Warmste Week

Nieuw dit jaar was dat mensen deze keer niet enkel geld, maar ook hun tijd konden schenken aan een goed doel van De Warmste Week. 261 goede doelen zetten een vrijwilligersproject op, waar maar liefst 2617 vrijwilligers aan meewerkten. Zo ondersteunden zij de dagelijkse werking van een goed doel dat hen nauw aan het hart ligt. 


Maar wie zijn deze vrijwilligers? Zijn zij reeds actief bij een goed doel, of waagden zij zich voor het eerst aan vrijwilligen tijdens De Warmste Week? De vakgroep Sociologie van de UGent voerde in samenwerking met De Warmste Week en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een kleinschalig onderzoek uit naar wie en waarom mensen zich inschreven voor één van de projecten. 


Uit het onderzoek is gebleken dat meer dan een derde (36%) van de respondenten vóór De Warmste Week nog nooit aan vrijwilligerswerk had gedaan. 32% gaf aan dat ze wel al ervaring hadden, maar het afgelopen jaar niet meer actief gevrijwilligd hadden. Een andere 32% gaf aan dat ze zich ook naast De Warmste Week geregeld inzetten voor een goed doel.


Waarom vrijwilligen?

Er zijn talloze goede redenen om te vrijwilligen, maar uit de enquête kwam een duidelijke top drie van motieven naar voren. De belangrijkste reden? Andere mensen helpen. Ook willen bijdragen aan De Warmste Week, en het feit dat je er een goed gevoel van krijgt, blijken twee overtuigende factoren. Waarom mensen tenslotte kozen voor een bepaalde vzw, had veel te maken met de waarden en doelgroep van de organisatie. 


Volgend jaar opnieuw?

Heel wat projecten werden enthousiast ontvangen, en dat blijkt ook uit de cijfers van het onderzoek. Maar liefst 66% van de ondervraagden geeft aan opnieuw vrijwilligerswerk te willen doen bij de volgende editie van De Warmste Week. Meer dan de helft geeft ook aan buiten De Warmste Week te willen vrijwilligen, en 43% onder hen wil dat graag blijven doen bij het goede doel dat ze dankzij De Warmste Week leerden kennen. 


Meer dan 2000 goede doelen en 13 000 acties

Je hebt alles gegeven voor De Warmste Week, zowel in tijd, acties, engagement en solidariteit. Samen haalde Vlaanderen een verpletterende 17 518 153 euro binnen voor 2088 goede doelen. Voor de inzameling, uitbetaling en administratieve opvolging van deze opbrengst, werkt VRT samen met de Koning Boudewijnstichting. Eind januari werden de eerste uitbetalingen overgemaakt, goed voor 90% van het ingezamelde bedrag van De Warmste Week 2019. Eind februari volgt een tweede schijf, met onder andere de opbrengst van alle verstuurde sms'jes, de benefietconcerten en de Warmathons.


We willen jou nogmaals bedanken voor je ongelofelijke inzet voor De Warmste Week. Dankzij jou is Vlaanderen een pak warmer, en duidelijk niet enkel in de laatste weken van december.


Meer informatie over het onderzoek vind je hier.


Gerelateerde artikels