Zicht op Cultuur - Slechtzienden en Blindenplatform Vlaanderen vzw

ZOC-SBPV bouwt aan inclusie vanuit de kracht van blinde en slechtziende personen. Door ware ontmoetingen en dialoog tussen mensen met en zonder visuele handicap te stimuleren, willen we komen tot een kansrijke samenleving voor iedereen. Zo wil ZOC-SBPV verandering bekomen in het denken, handelen en zijn van mensen onder elkaar. Neem zeker een kijkje op onze website en ontdek onze werking, acties, campagnes en activiteiten. Alvast bedankt voor de bijdrage van het ganse team!

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Podcasts zijn geliefd bij blinde en slechtziende mensen. Maar bestaat er één die door en over hen zelf gemaakt is?

Als socio-culturele beweging wil ZOC-SBPV een podcast maken samen met blinde en slechtziende mensen. Een boeiend verhaal brengen over hun ervaringen met sport, cultuur, mobiliteit enz...

Deze podcast verbreedt de band tussen mensen met een zonder visuele handicap. Bekend maakt namelijk bemind. Zo laten we een beeld horen over hun dagdagelijkse belevingen.

Via De Warmste Week willen we graag middelen verwerven om dit te kunnen realiseren. (Uitschrijven van het script, een vergoeding voor de insprekers, technische opvolging etc...)

Ons steunen kan via een actie tijdens de Warmste Week, maar natuurlijk ook door vrijwilliger te worden bij ZOC-SBPV.

Wat betekent vrijwilligerswerk voor ons?

Ziende vrijwilligers helpen ons met projecten; transport, begeleiding van blinde en slechtziende personen, allerhande klusjes … Niet-ziende vrijwilligers behoren tot de resonantiegroep. Via bevragingen en hun ervaringen doen we expertise op over wat leeft in de blindenwereld. Zij helpen ons om sterk te staan als belangenbehartiger.