Welzijnsschakel Ommekeer vzw

We zijn een vereniging van mensen met en zonder armoede die samen in wederzijds respect op weg gaan en armoede structureel willen aanpakken in de regio van Erpe-Mere. We werken hoofdzakelijk met vrijwilligers. Wat doen we ? Door enkele activiteiten met een lage drempel (o.a. maandelijkse groenten -en fruitverkoop, soepbabbels, groepsuitstappen,…) en huisbezoeken proberen we mensen in armoede samen te brengen. We organiseren een oudergroep waar we ervaringen uitwisselen rond de school en de opvoeding van onze kinderen. Vanuit die ervaringen van mensen in armoede zoeken we naar tips die onderwijs toegankelijker kunnen maken. We willen mensen die dagelijks de armoede en uitsluiting ervaren een stem geven in het armoedebeleid. We werken nauw samen met de Welzijnsschakel uit Lede en Haaltert.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Onze belangrijkste doelgroep zijn gezinnen met kinderen. Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor activiteiten waar de kinderen en het gezin in armoede centraal staan. Bv. bijeenkomsten van de oudergroep, Sint-Maartenfeest, gezinsuitstap, samen naar een kindervoorstelling, info-momenten rond school of opvoeding, samen naar de bib, knutselactiviteiten,...