vzw SuperNils

Vzw SuperNils zet zich in voor drie grote doelstellingen. A) Jaarlijks geven we een goodiebag aan kinderen en volwassenen met leukemie. In samenwerking met het ziekenhuis organiseren we activiteiten voor jongeren met kanker/leukemie. B) We bieden financiële ondersteuning aan kankeronderzoek in het algemeen en leukemie in het bijzonder. Ook het project Immuno-T (communicatie) van professor Tessa Kerre krijgt van onze vzw financiële ondersteuning. C) SuperNils geeft onderwijsmensen ondersteuning, als ze worden geconfronteerd met kanker in de klas. Nu richten we ons vooral op samenwerking met UZ Gent en universiteit van Gent. In de toekomst willen we deze werking uitbreiden naar Antwerpen en Leuven. We werken samen met topdokters als Tessa Kerre en Piet Hoebeke.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Met het ingezamelde geld zal vzw SuperNils de vooropgestelde doelstellingen kunnen realiseren. Zo zullen better feeling bags voor kinderen, die behandeld worden voor leukemie, gevuld en uitgedeeld worden. In eerste instantie gebeurt dit in het UZ te Gent, maar als we voldoende budgetten hebben, willen we graag ook andere universitaire ziekenhuizen betrekken in onze werking. Hoe meer kinderen we bereiken, hoe beter!
Verder gaan we volwassenen met leukemie ook een hart onder de riem steken, door hen, in overleg met de dokters, een geschenk aan te bieden, waardoor ze hun pijn en verdriet even kunnen vergeten.
Een deel van het geld gaat ook naar wetenschappelijk onderzoek (kanker-leukemie) en het project immuno-T van professor Tessa Kerre (Topdokter UZ Gent).
Vzw SuperNils wil mensen, ondanks de vreselijke ziekte, toch even een mooi moment aanreiken. En dat kan alleen dankzij de hulp van vele mensen.