VZW Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk

Wij zorgen ervoor dat mensen die het financieel moeilijk hebben en een huisdier bezitten samen kunnen blijven door hen wekelijks gratis een voedselpakket voor hun dier te geven. Ook stukgegaan materiaal trachten we gratis te vervangen en dit jaar zijn we gestart met het caster-project waarbij we 50% terugbetalen bij castratie, sterilisatie, chippen en jaarlijks onderzoek. Zieke dieren krijgen uiteraard voorrang. Wij hopen nog veel dieren en hun baasjes te kunnen helpen en zo gaan we ook de vereenzaming tegen.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Het ingezamelde geld gaat volledig naar ons caster-project. Dit is de castratie, sterilisatie, chippen, registreren en het jaarlijks onderzoek. Hierbij helpen we de mensen die in financiele moeilijkheden terecht zijn gekomen met een tussenkomst voor hun dierenartskosten. Zieke dieren gaan natuurlijk altijd voor.
Wij kunnen alle steun goed gebruiken.

Wat betekent vrijwilligerswerk voor ons?

Onze dierenvoedselbank heeft verschillende postjes waar we hulp kunnen gebruiken, wij helpen mens en dier aan een waardig bestaan door hen te voorzien van voeding voor hun dier en hen bij te staan bij alle problemen die ze ondervinden in het leven. De warmte die we hen bieden en de contacten die ze kunnen maken is van groot belang.. Daarom ook als je bij ons komt vrijwilligen dan verwachten we iemand die openstaat voor dier maar ook voor de mens erachter. Wij kunnen altijd niet alleen hulp gebruiken bij de bedeling van dierenvoeding, het inpakken van de voeding maar we hebben ook een administraties en boekhoudkundig kantje waar we hulp mee kunnen gebruiken. Dus wil je ons eens een handje toesteken dan ben je steeds welkkom