Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw

Financiële, materiële en morele steun bieden aan Rwandese kinderen met een beperking.
Hen zo door medische ondersteuning en scholing een betere toekomst geven.