Vogelopvangcentrum Malderen

Het Vogelopvangcentrum Malderen of kortweg VOC, is het enige erkende opvangcentrum voor zieke, gewonde of hulpbehoevende wilde dieren in Vlaams Brabant.
Jaarlijks vangt het VOC 5000-6000 dieren op. Dit gaat dan om jonge, zieke of gewonde dieren. Na verzorging en eventuele revalidatie worden de dieren opnieuw vrijgelaten in hun natuurlijke habitat.
Onze kosten lopen daardoor ook hoog op (denk maar aan voeding, dierenartskosten, onderhoud van de kooien, elektriciteit (couveuses, warmtelampen,...). Het centrum elke dag geopend vanaf 09.00 uur tot 24.00 uur (365 op 365). We kunnen een extra centje dus altijd goed gebruiken!

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Het ingezamelde geld wordt integraal gebruikt om bij te dragen in de kosten die er dienen gemaakt te worden om het opvangcentrum te laten draaien.
Zo zijn er kosten voor onderhoudsmateriaal, onderhoud en herstelling van bestaande kooien, bouwen van nieuwe kooien of hernieuwen van bestaande kooien, aankoop van voeding, medicatie, dierenartskosten, ... enz.