VOGELBESCHERMING VLAANDEREN

Vogelbescherming Vlaanderen is een natuurvereniging die zich inzet voor de bescherming van alle wilde vogels en andere in het wild levende dieren.