VOC Neteland

VOC Neteland is officieel erkend door het Agentschap voor Bos en Natuur en één van de 10 door Vogelbescherming Vlaanderen erkende opvangcentra voor vogels en wilde dieren. We staan in voor de werking van de provincie Antwerpen en een gedeelte van Vlaams Brabant.
Ons werk bestaat uit het verzorgen van zieke of gekwetste wilde dieren en de dagelijkse administratie hierrond (zoals de registratie van alle binnengekomen slachtoffers) met als doel de herstelde wilde dieren weer vrij te laten in de natuur.
Andere doelstellingen zijn onze accommodatie verder uitbouwen en meewerken aan natuurbescherming en sensibilisering door allerlei acties (b.v. paddenoverzetactie samen met schoolkinderen en in samenwerking met Natuurpunt).

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Het geld dat ingezameld wordt tijdens de warmste week gaat integraal naar de verzorging van de wilde dieren alsook naar ons nieuwe project voor 2020. Jaarlijks vangen we meer dan 120 jonge eenden. Omdat dit aantal elk jaar toeneemt hebben we ook nood aan een nieuwe grote eendenweide. Hier willen we een grote voliere voor opbouwen die in verschillende delen kan ingedeeld worden met een grote waterpartij. Momenteel bekijken we ook hoe we deze waterpartij kunnen vormen met een eigen natuurlijk waterzuiveringssysteem.
Een andere kleiner project is de bestaande uitwenkooi voor eekhoorns te moderniseren en aanzienlijk te vergroten.