Vlaamse Vereniging Autisme

VVA brengt mensen met autisme, hun ouders, familie & sociaal netwerk samen. Onze hoop is dat door de samenleving te informeren en te activeren uiteindelijk mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn.
VVA vertrekt hiervoor vanuit de kwaliteiten van personen met autisme. We tonen dat mensen met autisme specifieke noden hebben die voor elke persoon met autisme weer anders kunnen zijn.

In het DNA van VVA zit het NOOZO-principe: Niets Over Ons Zonder Ons. Dit betekent dat we mensen met autisme zoveel mogelijk bij onze werking betrekken door hen ook actief als vrijwilliger en als ervaringsdeskundige aan de slag te laten gaan.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

VVA kan jouw steun gebruiken voor:
<br>de ontwikkeling van onze Prikkelmobiel waarmee we Vlaanderen willen doorkruisen om bij bedrijven, evenementen, scholen, verenigingen... informatie te delen en deelnemers een prikkelervaring te laten ondergaan.
- nog meer inleefsessies Autisme: aan de hand concrete opdrachten ervaren deelnemers hoe mensen met autisme de wereld beleven).
- de organisatie van ons Gezinsweekend: we bezorgen kinderen en hun ouders een fantastisch weekend aan zee en zorgen voor één op één begeleiding van kinderen met autisme en leuke brussengroepjes met begeleiding.
- het blijven ondersteunen van de autismetelefoon: 078/152.252