Vlaamse Liga voor Fibromyalgie-Patiënten

De Vlaamse Liga Fibromyalgie Patiënten of kortweg VLFP vzw is een vereniging die werkt met en voor fibromyalgie-patiënten om ondersteuning te bieden aan lotgenoten en hun omgeving. Patiënten kampen met verschillende klachten tegelijk: pijn, stijfheid, hoofdpijn, darmproblemen, vermoeidheid, slaapstoornissen. Het zijn dus chronische pijnpatiënten. Typisch is de drukpuntgevoeligheid op een aantal specifieke punten of "tender points". De lotgenotensamenkomsten in Vlaanderen, nu op 21 locaties, vormen een belangrijk luik van onze werking. Dit behelst voor een stuk het vinden van de juiste contactpersonen om de groepen te begeleiden, hun opleiding & bijscholing en de verwerking van de administratie. VLFP organiseert ook voordrachten geeft een ledenblad uit en informeert via brochures/FB/website/telefoonpermanentie. We zijn ook actief lid van Reumanet en het Vlaams Patiënten Platform ( VPP )
VPP is ook de eerste gesprekspartner van de diverse regeringen .

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Om onze doelstellingen te bekomen, hebben we idd fondsen nodig voor:
Huur van zalen om de praatgroepen voor de fibromyalgielotgenoten in een privé sfeer te laten samenkomen. De regionale lotgenotensamenkomsten vormen een volgend, belangrijk luik van onze werking. Dit behelst voor een stuk het vinden van de juiste contactpersonen, hun opleiding en bijscholing door Vormingsweekends met verschillende workshops.
Het driemaandelijks tijdschrift is één van de publicaties van de VLFP. alsook onze brochures: voeding, pijnbehandeling, de algemene brochure en nieuw zijn een jongerenbrochure en een kinderboekje vooral gericht naar CLB’s en scholen.
Flyers en posters om de praatgroepen kenbaar te maken
Standplaatsen op beurzen, advertenties
Opmaak en onderhoud website
Huur kantoor en aankopen materiaal voor de administratie, telefoon permanentie, verzekeringen kantoor én vrijwilligers.