Villa Praline VZW

Villa Praline is een VZW ontstaan uit de samenwerking tussen 7 ouders die elk een kind hebben met een beperking. Recentelijk zijn er heel wat wijzigingen gebeurd in de zorgsector die een grote impact hebben op de zorgbehoevenden. Vooral de invoering van persoonsondersteunend budget voor de zorg maakt het niet eenvoudig en gemakkelijk. Als ouder wil je steeds het beste voor je kinderen en ook vanuit deze filosofie hebben we de hoofden bij elkaar gestoken en samen beslist om dit op een positieve en constructieve manier aan te pakken. Ons doel waarnaar we streven is om een zinvolle dagbesteding te voorzien in een aangepaste accommodatie. We streven eveneens naar een groene omgeving om deze dagbesteding in te vullen.