VIBE

In Vlaanderen besteden we veel aandacht aan de energiezuinigheid van onze woningen. Onze gebouwen verbruiken daardoor minder energie en dat heeft een positief effect op het milieu. Maar bij VIBE vzw weten we dat het nog véél milieuvriendelijker kan. Milieuverantwoord bouwen begint immers bij het wonen op een verantwoorde plaats, in een verantwoord woningtype en met verantwoorde materialen en technieken. Daarnaast vinden we dat gezond wonen en bouwen een basisrecht is.
VIBE vzw ijvert daarom voor een gezond binnen- en buitenmilieu voor alle mensen. We zetten ons daarom dagelijks met hart en ziel in om gezondheid en milieuverantwoord wonen te laten doordringen in de Vlaamse en Belgische bouwsector.
VIBE: voor een gezonde en milieuverantwoorde gebouwde omgeving.