veeweyde vzw

opvang verloren gelopen dieren en dieren die om welke reden ook niet meer bij hun baas kunnen/mogen blijven
opvang verwaarloosde dieren die in beslag zijn genomen
zoeken naar een nieuwe warme thuis voor deze dieren