Varen voor Autisme vzw

Voor heel wat gezinnen in Vlaanderen is autisme dagelijkse realiteit. Personen met autisme zijn een enorm kwetsbare groep in onze maatschappij. De kern van ons project is de bewustmaking van meer begrip voor autisme in onze samenleving.

We willen daarom autisme op een leuke manier belichten: ter land, ter zee en in de lucht.
Het project Horizon biedt gezinnen met kinderen/jongeren die autisme hebben een gratis boottrip aan met onze RIB op zee (type motorboot dat ook gebruikt wordt door rescue, politie, leger).

We willen met ons project dus zoveel mogelijk kinderen op hun manier laten genieten van een gratis tripje op zee. Welbevinden staat voorop. Uiteraard gaan de ouder(s), broer en zus eveneens mee. Dit alles gratis.
We willen tevens een benefietfeest organiseren in 2020. Ook een vliegerfeest aan zee staat op onze agenda in 2020. Zo brengen we project Horizon 'ter land, ter zee en in de lucht'.

Onze eerste video: https://www.varenvoorautisme.be/project-horizon

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Met het ingezamelde geld kunnen we onze boot helemaal inrichten zoals het het beste is voor alle meevarenden. We willen dit project niet enkel uitvoeren in 2020 maar ook in de jaren daarna. Je acties zorgen er dus voor dat dit geen eenjaars-gegeven is!

Je hebt alvast de eeuwige dank van alle gezinnen met kinderen/jongeren met een autismespectrumstoornis.