Uilenspel vzw

Uilenspel geeft gratis huiswerkbegeleiding aan kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen in Gent. Uilenspel wil zo de ontwikkelingskansen van kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben, vergroten en dit via buurtsolidariteit.

De vrijwilligers gaan 1u per week langs bij een gezin in hun buurt voor huiswerkbegeleiding. Via spelend leren wordt gewerkt aan de schoolse vaardigheden, de motivatie en het welbevinden van het kind. De ouders van het kind worden ook bij de begeleiding betrokken. Zij krijgen extra handvatten aangereikt en ook hun competenties worden versterkt. Ook de school is een belangrijke partner bij de begeleiding.

De fijne begeleidingsmomenten zorgen er bovendien voor dat de vrijwilliger en het gezin elkaar goed leren kennen en deel gaan uitmaken van elkaars netwerk. De buurtintegratie en -solidariteit neemt zo toe. En de brug kan gemaakt worden naar andere organisaties of dienstverlening in de buurt.

Meer info op www.uilenspel.be

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Uilenspel geeft op dit ogenblik huiswerkbegeleiding aan een 200-tal kinderen in 9 wijken in Gent. De noden zijn echter enorm.

Daarom wil Uilenspel investeren om in meer wijken en scholen in Gent gratis huiswerkbegeleiding te kunnen aanbieden. Door extra vrijwilligers aan te werven en te ondersteunen.

De opbrengst van De Warmste Week zal gebruikt worden om dit groeiverhaal mee mogelijk te maken.