tpasst

(jong)volwassenen met autisme kunnen bij 't pASSt terecht om elkaar te ontmoeten, hun identiteit te ontwikkelen, hun talenten te (her)ontdekken en zich creatief te ontplooien in de ateliers. We bieden hen een veilige aangename huiselijke omgeving met oog voor ieders verhaal. We bieden psychosociale, globale begeleiding en zinvolle dagbesteding. Onze begeleiding is professioneel en ervaringsdeskundige. Erbij horen en mogen. We maken de brug met de samenleving door samen te werken met lokale initiatieven.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Het ingezamelde geld komt steeds terug naar onze mensen. We gebruiken het om de atelier kosten laag te houden waardoor ook mensen met een uitkering of beperkte middelen kunnen deelnemen. Daarnaast bieden we volwaardig materiaal aan ieder van hen aan. Omdat we zelfontplooiing, talentontwikkeling en zelfvertrouwen belangrijk vinden, bieden we vormingen aan om hen sterker in hun eigen kracht te laten staan. Deze kunnen we in een professioneel kader aanbieden en het betaalbaar voor hen houden zoals o.a. het gedachten goed verbindende communicatie. We organiseren verschillende ont-moetingsmomenten zoals praat en luisteravonden gratis voor hen. Mensen met een klein budget en een grote hulp- en ondersteuningsvraag bieden we gratis individuele ondersteuning en eveneens zijn onze kennismakingsgesprekken gratis. Wij willen een zeer laagdrempelige ont-moetingsplaats zijn voor ieder die door de mazen van het hulpverleningsnet valt.