Terra-Therapeutica vzw

Onze werking is gericht op personen die omwille van diverse redenen verstoken zijn van groen doch wiens welzijn en gezondheid er baat bij hebben, bv gedetineerden die dagelijks belucht worden op een kale binnenkoer, ouderen in het wzc die gemiddeld 6 min per dag buitenkomen, … Momenteel hebben wij een werking binnen detentie, residentiële ouderenzorg, kinderen-, jongeren-,volwassenen- en ouderenpsychiatrie, kansarmoede en verslavingszorg.
Praktisch: wij faciliteren en ondersteunen instellingen die groen als middel willen inzetten binnen de therapie en/of die een therapeutische tuin willen inrichten voor hun bewoners. Daarnaast doen we aan kennisopbouw en -verspreiding door de inzet van studenten ergotherapie en groenmanagement in verschillende settings (samenwerking Hogeschool PXL).

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Gevangenis Hasselt: aankoop planten en plantenbakken om de 'wandeling' van de drugsvrije afdeling en de afdeling voor vrouwen aantrekkelijker te maken. de bewoners van beide afdelingen hebben aangegeven dat werken in het groen en met planten voor hen absoluut een meerwaarde zou betekenen.

UD Woonlabo PXL Hasselt: hier hebben we de mogelijkheid een demo-tuin aan te leggen. Hierdoor kunnen bezoekers en studenten leren hoe mensen met bepaalde noden toch in de tuin kunnen werken. Met het geld dat ingezameld wordt kunnen we aangepast tuinmateriaal en planten aankopen.