Tanderuis

Tanderuis vzw biedt in eerste instantie mobiele en ambulante begeleiding voor personen met autisme (tot 65 jaar) in regio Oost-Vlaanderen. Naast onze kerntaak zetten we ook sterk in op overbruggingshulp en dit in verschillende vormen: bezoekouderwerking, grootouderwerking, brussenwerking, bASSil, vrijetijdswerking, cursussen, kampen. Expertise rond autisme delen we ook graag via outreach of onze ASStheek, informatie- en onthaalcentrum autisme.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Sinds een aantal jaar biedt Tanderuis vzw ook autismevriendelijke kampen aan onder de noemer splASSch. Om deze steeds boeiend en innoverend te houden, wensen we nog bijkomend spelmateriaal aan te schaffen. Dit spelmateriaal is tevens welkom binnen onze diverse vrijetijdswerkingen: spelcontact, tabASSco, tapASS, hobbyclubwerking, LoebASS en atelierwerking.
Meer info: www.thuisbegeleidingautisme.be