't Volderke vzw

't Volderke biedt in de regio rond Meerhout en Olen ondersteuning aan mensen met een (zware) fysieke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel. We doen dit op maat van de cliënt door begeleiding aan huis, dagbesteding of woonst met ondersteuning.
Met giften trachten we steeds om 'surplus' projecten te realiseren die buiten de gewone financiering door de overheid vallen.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Onze kelder heeft een belangrijke rol in onze werking.
Onze bewoners gebruiken de kelder voor allerlei activiteiten (boccia, muziekatelier, ontspanningsruimte, feestjes, kerstmarkt,...), maar ook verenigingen uit de buurt geven we kans om onze kelder te gebruiken in ruil voor het creëren van kansen tot deelname door onze bewoners. Op die manier brengen we boeiende uitwisselingen tot stand en verruimen we de horizon van onze bewoners.
Het ingezamelde geld zullen we gebruiken voor de renovatie van het keukenblok en het aangepast toilet in de kelder, welke in het voorjaar 2020 gepland staat.