STOP DARMKANKER

Informatie en voorlichting zijn cruciaal in de strijd tegen darmkanker. De vzw Stop Darmkanker tracht door acties, campagnes, lezingen, etc., het brede publiek in te lichten over een ziekte waarmee 1 op 20 Vlamingen geconfronteerd wordt. Deze ziekte kan vroegtijdig worden opgespoord door een eenvoudige test van de stoelgang.
Meer acties en meer informatie moeten leiden tot :
- minder sterfte door darmkanker
- minder leed door darmkanker
- minder kosten door darmkanker

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Dankzij het ingezamelde geld kan "Stop Darmkanker" dagelijks acties en campagnes blijven voeren. Dat is en blijft letterlijk en figuurlijk levensbelangrijk. Concreet zal het geld gaan naar o.a. vertalingen én een gloednieuwe podcast van onze strip 'Dirk: het leven is een strijd waard'.

Omdat we volgend jaar 10 jaar bestaan zal er ook een deel van de middelen gaan naar events en bijhorende communicatie hierover.

Als je darmkanker bestrijdt kan je niet ambitieus genoeg zijn. Daarvoor zijn middelen nodig, ook financieel... Wij danken iedereen die ons hierbij helpt! #samensterk