STICHTING ALZHEIMER ONDERZOEK

SAMEN MET UW STEUN EN
ONS ENGAGEMENT STOPPEN WIJ ALZHEIMER!

Stichting Alzheimer Onderzoek (afgekort SAO) is een Belgische non-profit organisatie van openbaar nut. SAO werd opgericht in 1995 en financierde inmiddels reeds 160 innovatieve onderzoeksprojecten naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten.

Om alle Alzheimerpatiënten van vandaag en zeker van morgen hoop te geven moeten we nu fors investeren in wetenschappelijk onderzoek. Vandaar onze oproep : Vecht mee met ons tegen Alzheimer, want alleen onderzoek geeft hoop.
Stichting Alzheimer Onderzoek is de enige stichting die financiële ondersteuning biedt aan het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer in België.
Alle donaties gaan integraal naar het Alzheimeronderzoek in België.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Ingezamelde fondsen gaan integraal naar het Alzheimeronderzoek!
Elk jaar roept SAO Belgische universiteiten op om hun meest beloftevolle onderzoeksprojecten naar de ziekte van Alzheimer voor sponsoring in te dienen.
Deze aanvragen doorlopen een strenge selectieprocedure op basis van kwaliteit en relevantie. Deze selectie gebeurt door de Wetenschappelijke Adviesraad van SAO maar wordt ook door minimaal twee internationale experten geëvalueerd. De finale deliberatie van al deze projecten wordt toevertrouwd aan de Wetenschappelijke Adviesraad van SAO die op hun beurt de Raad van Bestuur informeert over de te sponsoren onderzoeksprojecten.
Sinds 1995 werden 160 onderzoeksprojecten gefinancierd door SAO. Ook jonge onderzoekers komen in aanmerking voor een beurs.
Sinds 2011 werkt de Koning Boudewijnstichting nauw samen met onze stichting en laat zo al haar onderzoeksprojecten naar Alzheimer door onze wetenschappelijke adviesraad reviewen.