Steunpunt Asiel & Migratie

Het Steunpunt Asiel & Migratie vzw is in Mechelen het aanspreekpunt voor asielzoekers, erkende vluchtelingen, mensen in een precaire verblijfssituatie en andere migranten.
Wij geven juridische informatie aangaande asiel en migratie en helpen hen, samen met onze vrijwilligers, op weg in de nieuwe samenleving.
Met de antennepost van Solentra kunnen we werken aan trauma en verlies.
Op wekelijkse basis hebben we een voedselbedeling voor mensen in precair verblijf.

De opbrengst van Music for Life in zal gebruikt worden voor noodhulp aan de doelgroep en om kinderen in te schrijven voor vrijetijdsactiviteiten.