SISP vzw

De levenskwaliteit verhogen van de armsten in de vissers- en andere kansarmen in Zuid India Kerala, India. Gratis tweedekansonderwijs voor school drop-outs
Het onderwijs is er op gericht om school drop-outs alternatief onderwijs aan te bieden zodat ze na verloop van tijd kunnen aansluiten in het reguliere onderwijs of om hen voor te bereiden op overheidsexamens om hun graad te behalen.
- naschoolse begeleiding van de jongeren die overgestapt zijn naar het reguliere onderwijs
- aanbieden van aangepaste scholing aan jongeren met een fysische of mentale beperking
- het opzetten van een studiebeurssysteem om jongeren de kans te geven verder te studeren in een hogere opleidingsgraad

Waar gaat de opbrengst naartoe?

financiële middelen leveren aan de werking van SISP ngo (India)