SAMEN PLANNEN vzw

OMDAT ER VOOR IEDEREEN EEN PLEKJE IS OP DEZE WERELD!

SAMEN PLANNEN vzw zet zich in voor een warmere samenleving, een meer menselijke hulpverlening en geeft een stem aan de meest kwetsbare personen in onze maatschappij.

We verwezenlijken dit o.a. door volgende initiatieven:

SAMEN OP PAD laat mensen terug in zichtzelf geloven en wil een medereiziger (compagnon de route) zijn in hun zoektocht naar een plekje in de maatschappij.

SAMEN WARM brengt diverse mensen samen om maandelijks na te denken over hoe we de samenleving warmer kunnen maken. Eén concrete actie van de SAMEN WARM-groep is lancering van de website www.samenwarm.be.

SAMEN BUREN wil buren opnieuw met elkaar verbinden en inzetten op de informele netwerken van mensen. Vooral in kwetsbare buurten wil het outreachend werken, in de buurt tussen de mensen staan en van buren terug échte buren maken.

Meer info op www.samenplannenvzw.be

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Het ingezamelde geld zal ingezet worden om de initiatieven SAMEN OP PAD, SAMEN WARM en SAMEN BUREN te ondersteunen.