Rondpunt

In Vlaanderen vallen jaarlijks ongeveer 30.000 verkeersslachtoffers. Rondpunt vzw zet zich in voor een goede opvang van alle betrokkenen bij een verkeersongeval en sensibiliseert voor een veiliger verkeer.

Slachtoffers, naasten, nabestaanden, veroorzakers en professionals kunnen bij Rondpunt terecht met al hun grote en kleine zorgen.

Daarnaast investeert Rondpunt in betere kansen voor alle betrokkenen door beleidsbeïnvloeding en het opzetten van projecten op vlak van re-integratie naar werk, sport en vrije tijd.

Rondpunt werkt altijd samen, nooit alleen.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Het zal je maar overkomen. Een verkeersongeval leidt tot een hersenletsel en je moet je leven heruitvinden. Daarbij is het niet altijd even makkelijk om opnieuw sociale contacten op te bouwen en er terug op uit te trekken. Met jouw steun zorgt Rondpunt vzw ervoor dat jongvolwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) niet meer alleen thuis zitten, maar samen met een buddy activiteiten kunnen ondernemen.

Daarnaast kunnen we door jouw steun gratis de brochure ‘Wat na een ongeval in Europa?’ aanbieden en ervoor zorgen dat deze noodzakelijke informatie bij zoveel mogelijk bestuurders terecht komt. De brochure legt uit wat je moet weten en kan doen als je betrokken raakt in een verkeersongeval in Europa.