Rainbow4Kids vzw

vzw Rainbow4Kids is een scholenproject waarbij wij de Rainbow4Kids primary school met meer dan 410 leerlingen ondersteunen.
Doelstelling 1: Het ondersteunen van de leerkrachten.
Doelstelling 2: Controle van het materiaal.
Doelstelling 3: Verantwoordelijkheidsgevoel aanleren voor het materiaal.
Doelstelling 4: Maaltijden. De kinderen de kans geven om tenminste 2 keer per dag te eten.