Piekernie

Actieve inzet voor de totale re-integratie van personen met een dwarslaesie of analoge fysieke problematiek (waaronder Guillain Barré, polytrauma’s, amputaties…) door het aanbieden van informatie (via praatavonden, informatierondes, persoonlijke contacten met ervaringsdeskundigen, mail, website, Facebook, driemaandelijks tijdschrift) en ontspanning (uitstappen, etentjes, bioscoopbezoek).