Paadhai België vzw

Paadhai België ondersteunt sinds 2005 twee opvangtehuizen in Chennai Zuid-India. Eén voor jongens en één voor meisjes. Wij hebben een Indiase maatschappij voor ogen waarin achtergestelde kinderen, jeugd en vooral vrouwen het recht wordt gegeven om een respectvol leven te leiden vrij van angst voor misbruik of welke vorm van uitbuiting ook.

Wij willen kansarme kinderen in India laten opgroeien tot weerbare volwassenen, zodat zij alle kansen krijgen op een menswaardige toekomst. Wij willen dit bekomen door het geven van onderdak, onderwijs en via ondersteuning van ernstige en duurzame ontwikkelingsprojecten.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

1. Sponsoring van schoolkinderen: 30 meisjes en 30 jongens
2. Extra vorming voor meisjes en vrouwen tegen misbruik
3. Opleiding van leerkrachten