Over-Hoop

Over-Hoop vzw is een lotgenotenvereniging voor families met jonge verkeersslachtoffers. De jonge verkeersslachtoffers en hun familie krijgen na het ongeval heel wat te verwerken, want vaak verandert hun leven drastisch: ze kunnen niet meer naar dezelfde school, hun vrienden haken af, hun oude hobby's kunnen ze niet meer uitoefenen, hun plek vinden op de arbeidsmarkt is aartsmoeilijk, of anderen die getroffen zijn door ernstig hersenletsel moeten op zoek naar een geschikte voorziening waar ze kunnen verblijven... Over-Hoop vzw wil voor deze jongeren een ontmoetingsplaats met lotgenoten creëren. Jonge verkeersslachtoffers ontmoeten elkaar tijdens leuke activiteiten die door Brain-storm, de jongerenwerking van Over-Hoop, georganiseerd worden.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Zoals elk jaar zal de opbrengst van de Warmste Week naar één of meerder activiteiten voor onze lotgenoten. Onze doelgroep (families van jonge verkeersslachtoffers) heeft het vaak niet zo breed, daarom zijn activiteiten van Over-Hoop vzw zo goed als kosteloos. Jonge verkeersslachtoffers hebben door hun beperking vaak te kampen met sociaal isolement. Met onze activiteiten proberen we dit te doorbreken. Een hele dag gaan zeilen is niet evident als je in een elektrische rolstoel zit, maar wij zullen alle middelen inzetten om jou mee te nemen. Alle giften gaan integraal naar activiteiten voor onze lotgenoten.