Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw

OVK is een lotgenotenorganisatie van ouders die een kind verloren in een verkeersongeval. Dit ingrijpend drama bracht ons samen. We besloten ons te verenigen om andere families te ondersteunen die dezelfde tragedie moeten ondergaan.

De werking van OVK heeft drie pijlers:

- hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan families die een kind verloren in een verkeersongeval;
- de (professionele) opvang en de begeleiding van de nabestaanden van verkeersslachtoffers verbeteren;
- sensibilisatie en activering inzake verkeersveiligheid.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

We organiseren ontmoetingsmogelijkheden voor ouders van verongelukte kinderen zoals praatwandelingen, praat- en luistergroepen, lotgenotenweekends, ... Het ledenblad, waarin ouders ervaringen delen, verschijnt drie maal per jaar. Op vraag van de ouders organiseren we een herdenking en plaatsen we een SAVE-bord op de plaats van het ongeval.

Ouders brengen getuigenissen over het ongeval waarin hun kind omkwam, en over de impact van dat verlies, ook nog jaren later. Zo maken ze de toehoorders bewust van de verantwoordelijkheid die deelnemen aan het verkeer met zich meebrengt.

We voeren campagnes en zetten projecten voor meer verkeersveiligheid op. We geven vorming en lobbyen met het oog op een sterker beleid inzake opvang van nabestaanden van verkeersslachtoffers, en inzake verkeersveiligheid.