Oranje vzw

Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking.

Oranje is een open en toegankelijke organisatie: we vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt.

Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar nodig. Dit betekent dat we diensten hebben op het vlak van wonen, dagbesteding, jeugdwerk, vrije tijd, vorming, sociale dienstverlening, mobiele en ambulante ondersteuning.

Wij zijn actief over de regio Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland.

Onze dienstverlening is zoveel mogelijk verstrengeld in de samenleving. Dit doen we door gebruik te maken van het reguliere aanbod van verenigingen, lokale dienstencentra, scholen, vrijwilligers... zodat onze gebruikers een plek kunnen vinden in de maatschappij.

Meer informatie: www.oranje.be

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Jouw actie maakt voor Oranje een groot verschil. Dankzij jouw steun kan Oranje meer en beter antwoord geven op de vele noden.

De opbrengst van De Warmste Week zullen we dit jaar gebruiken om onze kinder- en jongerenwerking te ondersteunen in het organiseren van toffe activiteiten (samen naar de film, zwemmen...) In onze dagbesteding hebben we nood aan degelijk tuinmeubilair en onze senioren-woondienst zou gebaat zijn met een tablet om op een toegankelijke manier muziek te beluisteren, spelletjes te spelen...
Ook onze speelpleinwerkingen, jeugdateliers, VOLT... zijn steeds gebaat met degelijk spelmateriaal!

Wist je dat jouw Warmste Week actie ook onze Special Olympics-sportploeg kan ondersteunen? (zowel sportmateriaal en -kledij (met ons logo) als de deelname aan de Special Olympics zelf)

Oranje is een creatieve en innoverende organisatie, waar nieuwe projecten een plaats krijgen. In de opstartfase van die nieuwe projecten, kunnen we jouw Warmste Week-actie goed gebruiken.

Wat betekent vrijwilligerswerk voor ons?

Als vrijwilliger kan je veel betekenen door op een gewone manier tijd te maken voor de grote en kleine dingen van elke dag. Geslaagd vrijwilligerswerk begint bij een taak die jij leuk en nuttig vindt en die tezelfdertijd ook zinvol is voor Oranje. Oranje biedt je sociaal contact en voldoening: ontmoeting, vorming, ervaring, inspirerende werkomgeving… Je kan in Oranje als vrijwilliger aan de slag gaan in verschillende regio's en voor diverse taken. Je kan vrijwilligerswerk doen voor en met mensen met een beperking, dit kan zowel individueel als in groep. Je kan je ook inzetten voor allerlei praktische taken: logistiek werk, tuinonderhoud, administratie, vervoersopdrachten, enz.