OPVANGCENTRUM VOOR VOGELS EN WILDE DIEREN KIELDRECHT

Het Vogelopvangcentrum Kieldrecht of VOC Kieldrecht, is een erkend opvangcentrum voor zieke, gewonde of hulpbehoevende wilde dieren in Oost-Vlaanderen. Jaarlijks vangt het VOC minstens 4000 jonge, zieke of gewonde dieren op. Na verzorging en eventuele revalidatie worden de dieren opnieuw vrijgelaten in hun natuurlijke habitat. Daarnaast doen wij ook aan natuureducatie, we geven uitgebreide rondleidingen aan scholen en groepen.
Onze kosten lopen natuurlijk hoog op (zoals voeding, dierenartskosten, onderhoud, ...). Een extra centje is dus steeds welkom!

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Met het ingezamelde geld zouden wij heel veel kunnen doen. Op de eerste plaats de verzorging en eten voor de dieren,maar ook om materiaal te kopen en kooien te herstellen.