Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis vzw overkoepelt 2 woonzorgcentra, een dagverzorgingscentrum, kortverblijf, nachtopvang, assistentiewoningen en een dienst thuisverpleging. Onze medewerkers realiseren een kwalitatieve, warme zorg. De bewoners krijgen zo veel mogelijk de regie in eigen handen. We zetten in op een ruim aanbod aan activiteiten, individueel en in groep, om de bewoners een zinvolle dagbesteding te bieden. Je leven stopt immers niet op het moment dat je in een woonzorgcentrum gaat wonen.
Om nog meer “leven” te kunnen toevoegen aan de dagen van onze bewoners, zou het fijn zijn om wat extra middelen hiervoor ter beschikking te krijgen. Zo staat b.v. een Beleef-TV op ons verlanglijstje. Deze digitale tafel prikkelt de bewoners om te ontdekken, brengt hen samen en stimuleert de interactie, ook bij mensen die nog moeilijk contact leggen.
www.gasthuis.be - facebook onze-lieve-vrouw gasthuis vzw - instagram olvgasthuis

Waar gaat de opbrengst naartoe?

/