OLV vzw Afdeling Vlot

Wij zijn een organisatie in Antwerpen met een huiskamer in Antwerpen Noord, 't Vlot, en een groepswerking op Linkeroever, Jambo. We bieden ontmoetingskansen voor dak- en thuislozen met of zonder verslavingsproblematiek en vrijwilligers. Mensen uit verschillende leefwerelden ontmoeten elkaar en leren van elkaar tijdens gesprekken en activiteiten. We bieden dak- en thuislozen een stevig netwerk aan bestaande uit enkele beroepskrachten en vrijwilligers. We bieden regelmatig vorming aan. We streven naar menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. Hoogtepunt van het jaar is een gezamenlijke multireligieuze bezinningsdriedaagse in de Abdij van Averbode.