OBRA|BAKEN vzw

OBRA|BAKEN vzw ondersteunt mensen met een beperking en / of (minimaal) een vermoeden van een (arbeids-)beperking en/ of forensische problematiek. We ondersteunen op alle levensdomeinen waar ondersteuning nodig is (wonen, georganiseerde dagbesteding, werken, psychosociaal, ...) Onze begeleiders gaan aan huis of op pad samen met cliënten en cliënten die een aangepaste dagbesteding nodig hebben kunnen terecht op ons dagcentrum in Evergem.
We werken mee aan het woonproject voor mensen met een autismepspectrum stoornis (Convent 22).
Het forensische team van OBRA|BAKEN ondersteunt onder meer gedetineerden met een beperking in de vier gevangenissen van Oost Vlaanderen (Ontgrendeld), werkt aan preventie via het jongerenbegeleidingsproject 4hobo en nog veel meer...

Waar gaat de opbrengst naartoe?

De opbrengst van het ingezameld geld wordt verdeeld over drie deelwerkingen (dagbesteding, woon- en forensische werking). Zo zal een deel van de opbrengst bijvoorbeeld gaan naar de aankoop van een elektrische rolstoelfiets, de opstart van een nieuw project om verbinding en burenhulp te co-creëren met en voor onze cliënten, de inrichting van een aangepast buitentuinatelier, ….