Netwerk Palliatieve Zorg Waasland

Netwerk Palliatieve Zorg Waasland ondersteunt jaarlijks een 400 palliatieve patiënten in hun vertrouwde thuismilieu in regio Waasland. Daarbij wordt de zorg niet overgenomen maar worden de vertrouwde zorgverleners (huisarts, thuisverpleegkundige, verzorgende, kinesitherapeut...) bijgestaan met advies. Er staat een team klaar van vijf verpleegkundigen met bijzondere expertise op het vlak van palliatieve zorg en een palliatief geschoolde arts. Ook op een psycholoog kan beroep worden gedaan. Daarnaast kunnen een 25-tal opgeleide vrijwilligers worden ingezet die een bijzondere meerwaarde aanbieden.