NABORAM vzw

NABORAM is een lotgenotengroep van en voor vrouwen/mannen die geconfronteerd worden met borstkanker. We ondersteunen sinds 1978 andere lotgenoten. We doen dit door het aanbieden van lotgenotencontact, informatie en praktische tips. Dit lotgenotencontact kan zowel individueel (face-to-face, telefonisch, via mail) als in groep (tijdens contact- en themanamiddagen). Sinds enkele jaren ondersteunen wij ook lotgenoten die hervallen zijn. Hiervoor organiseren wij 3 momenten per jaar en gaan elk jaar naar 2 ziekenhuizen voor een praatmoment (telkens een ander Antwerps Ziekenhuis) Vorig jaar hebben wij ong. 375 nieuwe lotgenotengenoten bezocht in het ziekenhuis/thuis of op een activiteit