Linum Foundation

Weesziekten zijn zeldzame ziekten met weinig patiënten, die ernstig zijn en geldverslindende behandelingen vergen. Het schrijnende is dat onze sociale zekerheid niet voorziet in terugbetaling van deze behandelingen. Gezinnen die hiermee geconfronteerd worden moeten niet alleen optornen tegen het drama van de aandoening, maar dreigen ook nog financieel geruïneerd te worden. Zonder steun van buitenaf wordt zo’n scenario vaak een ramp.
Linum Foundation engageert zich om gezinnen die hierdoor getroffen zijn financiële steun te bieden. Door ons steentje bij te dragen helpen we de gezinnen een stapje verder bij het behandelingsproces.
Daarnaast plannen we ook financiële steun naar onderzoek in het tijdig herkennen en behandelen van ziektes.