Limburgs Kankerfonds

De vereniging heeft tot uitsluitend doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op vlak van de oncologie.
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de vermelde statutaire doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te alle tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen.