Liga voor Mensenrechten

De Liga voor Mensenrechten is een beweging die waakt over het respect voor mensenrechten in België. Mensenrechten zijn fundamentele rechten die iedere mens heeft, gewoon omdat hij of zij mens is. Ongeacht hoe iemand eruitziet, waar die persoon woont, of wat die gelooft: iedereen wordt geboren met mensenrechten die niet kunnen worden afgenomen. Mensenrechten vormen de basis van onze rechtsstaat. Ze verzekeren een vrije en veilige samenleving. De Liga voor Mensenrechten komt daarom op voor onze mensenrechten, zodat iedereen zich vrij én veilig kan voelen. Dat doet ze door informatie te bieden via allerlei kanalen (sociale media, pers, tijdschriften...), evenementen te organiseren en het beleid te beïnvloeden via lobbywerk en juridische acties. Haar prioriteiten zijn vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

We kunnen jouw donatie voor tal van taken zeer nuttig gebruiken:

* Met één railpass kan onze beleidsmedewerker vijf keer op gesprek gaan bij politieke partijen om hen mensenrechten-vriendelijke suggesties te doen of alternatieven voor te stellen bij beleidsbeslissingen.

* In afwachting van een echt 'mensenrechtenhuis' huren we een eigen stekje. Dat mag naar marktnormen weliswaar relatief goedkoop zijn, op jaarbasis geven we toch zo'n 6500 euro uit aan huishuur.

* Verschillende werkgroepen werken aan mensenrechten. De Ligaraad bijvoorbeeld, is een groep vrijwilligers die discussieert over mensenrechtendilemma's en vervolgens de Liga-standpunten schrijft. Ze hebben hiervoor telkens wel een vergaderruimte nodig. Het huren van zo'n locatie kost de Liga per vergadering 30 euro.

* En nog veel meer...

Steun jij ook mensenrechten?