Kune Forte

De VZW Kune Forte zet zich in voor een groep volwassenen met beperking die op 16/11/2019 in een woonproject voor mensen met beperking stappen in Brecht.
Hierbij hebben ze begeleiding/zorg nodig en door de lange wachtlijsten zijn de nodige budgetten hiervoor niet beschikbaar. Door het organiseren van verschillende activiteiten tracht de VZW aan de nodige financiële middelen te geraken om de begeleiding te betalen.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Betalen begeleiding voor periode (dit kan met huidige wachtlijsten nog véél jaren zijn) dat er onvoldoende budget is.