KRIJTLIJN

Krijtlijn is een VZW die mensen met fysieke,visuele en/of auditieve handicap helpt met het (her)ontdekken van alles wat WEL nog kan d.m.v coaching,lezingen,boeken.
Daarnaast zetten wij ook nog projecten in de wereld om mensen uit hun isolement te halen.
Dit omdat wij erin geloven dat het geen zin heeft om mensen aan te moedigen om uit hun kot te komen,hun talenten te benutten terwijl je weet dat er nog héél wat beren en muren op dat pad zijn.
Daarom werken wij er ook aan om ook die muren af te breken en beren te verjagen.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Met het geld willen wij graag het project Wheels2Share waarvoor we eerder steun kregen van gewezen Staatssecretaris Zuhal Demir, verder uitbouwen.

Daarnaast willen graag ook nog 2 andere projecten zoals KansenNetwerk en een nog naamloos buddyproject realiseren.
Omdat er zowat dagelijks mensen ons pad kruisen waarbij wij een dringende nood voelen om uit hun isolement te worden geholpen.

De kans aangeboden krijgen om iets te betekenen voor de maatschappij d.m.v het inzetten van hun talenten.

Hoe wil Krijtlijn het grote verschil maken met deze projecten?
Wij streven ernaar om niet te werken met "zomaar" vrijwilligers uit goodwill.
Ons doel is om mensen samen te brengen op basis van gezamelijke interesses en dit met als doel dat hier oprechte vriendschappen mogen uit groeien over allerlei grenzen heen.

Wat betekent vrijwilligerswerk voor ons?

Wij streven ernaar om met mensen te werken die dit met hart en ziel doen. Op een manier die het gevoel van liefdadigheid overstijgt, want voor een hulpbehoevende is het een fijner gevoel om vooral gezien en behandeld te worden als MENS...met een handicap. Daarom werken wij niet alleen VOOR, maar ook MET enthousiaste & gemotiveerde mensen met een handicap.