Kras Jeugdwerk

Kras is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie die in verschillende wijken een pittige vrijetijdswerking op poten zet. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook de kinderen en jongeren die moeilijker hun weg vinden naar andere initiatieven. We proberen daarom de drempel zo laag mogelijk te houden en werken in wijken met veel armoede en schooluitval en waar weinig publieke ruimte en vrijetijdsaanbod is.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

We sparen op dit moment voor een REUZE-meccano (levensgroot!), tenten om op kamp te gaan, fietsen, slaapzakken, kookvuurtjes...