KOCA vzw

KOCA staat ten dienste van kinderen, jongeren en volwassenen die op een of andere manier een communicatiemoeilijkheid hebben. In de eerste plaats hebben we zeer uitgebreide deskundigheid opgebouwd omtrent het ondersteunen van doven en slechthorenden. Kinderen en jongeren met spraaktaal-ontwikkelingsstoornissen kunnen genieten van jarenlang opgebouwde inzichten. Stilaan groeide ook de groep van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. En ook leer- en gedragsmoeilijkheden werden op een zo vaardig mogelijke manier versterkt. Meer en meer groeit in dit kader de ondersteuning aan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap.