Kinderwens VZW

1/6 koppels lijdt aan ongewilde kinderloosheid. Dit gegeven kan een diepgaande impact hebben op diverse aspecten van het leven van wensouders. Algemeen welbevinden, lichaamsbeleving, zelfbeeld, relatie en seksualiteit, werksituatie, sociaal leven, financieel draagvlak, geestelijke gezondheid enz. Kinderwens VZW geeft professionele steun en begeleiding aan mensen die zwanger willen worden, moeilijk zwanger worden, ongewild kinderloos zijn of zwangerschapsverlies doormaken.