Kinderkankerfonds

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind met kanker en de verbetering van de sociale situatie van betrokken kind en gezin en het ondersteunen van het wetenschappelijk kankeronderzoek.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

*Extra steun in de zorg op de kinderkankerafdelingen door inschakelen van bijkomend personeel. Materiële verbetering van infrastructuur en aankoop van spel- en knutselmateriaal. Vieren van de feestdagen zoals Kerst en Oudejaar, Pasen, Carnaval
*Thuiszorgproject KOESTER(verpleegkundige en logistieke ondersteuning)
*Directe financiële steun aan de gezinnen
*Speel-en leefruimte deLIEving voor broers en zussen
*Ado-werking: weekends en kampen voor jongeren met gelijkaardige levenservaring
*KanjerKetting: persoonlijke kralenketting over het ziekteverloop
*Studio Nona: spelbegeleiding op maat aan huis voor ernstig zieke kinderen
*Nadoos: lotgenotencontact voor jong-volwassenen vanaf 18 jaar
*KInderKAnkerRESearch (KIKARES): ondersteuning wetenschappelijk onderzoeken specifiek naar kinderkanker
*Happy Hour: bezoek van clowns, goochelaars, vertellers, muzikanten,... aan bed van de zieke kinderen
*Ontspanningsmomenten: KKF Classics, jaarlijkse Familiedag, Noctiluca (verblijf aan zee)