jeugdzorg vzw

Vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn. Wij zetten in op het ondersteunen van kwetsbare jongeren en hun context m.b.t. opvoedings- en leefsituaties regio Gent-Aalst.

meer info vindt u op www.jeugdzorg.be

Waar gaat de opbrengst naartoe?

met de acties van Music for life willen we voor ons begeleidingstehuis te Nazareth:
- twee nieuwe leefgroepen bouwen voor onze jongste kinderen (3-12 jaar). Binnen deze ruimtes moet plaats zijn voor ontmoeting, ondersteuning, opvang met vooral de focus op verbinding tussen kind en ouder/ context.
We ondersteunen opvoedingsgericht waar nodig. Daarnaast vinden wij het belangrijk om niets over te nemen wat voorheen goed liep. Onze ouders verder optimaal laten ouderen is een heel belangrijke doelstelling om zo met hen te kunnen groeien naar een perspectief buiten de voorziening . Hiervoor zijn voldoende tools en mogelijkheden wat aangepaste ruimtes betreft een noodzaak.
Voor afdeling De Vlier te Aalst :
“Vaak zien we dat er ruis zit op de relatie tussen ouders en kinderen. We willen daarom sterk inzetten op onderlinge verbinding tussen gezinsleden. Enige renovatie van ons dagcentrum dringt zich op om ouders optimaal te laten participeren met focus op hun sterktes.