JEUGDZORG TER ELST

We helpen jongens en meisjes met gedragsmoeilijkheden die minstens een tijd niet huis kunnen wonen. We werken samen met hen en hun ouders aan een uitweg.
Met subsidies van de Vlaamse overheid kunnen we een goed aanbod financieren naar de kinderen en jongeren, maar extra's schieten er wel eens aan over. De opbrengst van MFL gaat steeds volledig naar de jongeren. Dit jaar zal dit gaan naar buitenspeeltuigen omdat daar nu een groot tekort aan is.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

bijkomende buitenspeeltuigen aankopen want spelen is heel belangrijk voor kinderen