Iktic Tourettevereniging België VZW

Iktic Tourettevereniging België is een vereniging zonder winstoogmerk voor en door personen met het syndroom van Gilles de la Tourette en hun directe omgeving (partner, ouders, vrienden, broer en/of zus).

Iktic wil Tourette op een positieve en creatieve manier bekender maken bij de buitenwereld, wil het publiek informeren en sensibiliseren en lotgenoten samenbrengen.

UITBOUWEN EXPERTISECENTRUM
Iktic wil het referentie- en aanspreekpunt worden voor iedereen die van ver of van dichtbij met het Syndroom van Gilles de la Tourette te maken heeft. Hierbij denken we aan de uitbouw van een digitaal expertisecentrum en het opzetten van een nog nauwere samenwerking met andere Tourette- alsook niet-Tourette gerelateerde organisaties.